top of page

Gebruikerscode toevoegen

Hieronder less je stap voor stap hoe je een gebruikerscode kunt toevoegen. 

1.

Voer de gebruikerscode in en druk op de knop Menu.

_ATS-Menu.png

2.

Druk op het pijltje naar beneden totdat je bij de optie 7>Gebruikers bent en druk op de knop Enter.

_ATS-Arrow Down.png

3.

Bij 0>Gebr toevoegen druk je op het rechter pijltje.

_ATS-Arrow Right.png

4.

Bij Modus toevoeg. druk je op Enter.

_ATS-Enter.png

De gebruiker is nu toegevoegd

Nu gaan we verder met het toevoegen van de gebruikersnaam:

5.

Bij 01>Gebruikersna> druk je op Enter.

_ATS-Enter.png

6.

Nu zit je in het menu om de naam te wijzen. Om de letters te verwijderen druk je op het bovenste pijltje totdat alle letters verdwenen zijn.

Om een letter toe te voegen maak je gebruik van de cijfers op het paneel.

Als je 1x op de 1 drukt dan krijg je de letter “a” en als je 2x op de 1 drukt krijg je de letter b.

De hoofdletters zitten achter de kleine letters. Als je 4x op de 1 drukt krijg je de hoofdletter A.

Voor de volgende letter moet je even wachten totdat het streepje onder de letter verspringt.

_Cijfers-Letters.png

delete

abc

def

ghi

jkl

mno

pqr

stu

vwx

yz

spatie

7.

Druk op Enter om de naam te bevestigen.

_ATS-Enter.png

De gebruikernaam is nu toegevoegd

Nu gaan we verder met het toevoegen van een pincode:

8.

Bij 01>Gebruikersna> druk je op het pijltje naar beneden.

_ATS-Arrow Down.png

9.

Bij 02>PIN-code druk je op Enter.

_ATS-Enter.png

10.

Bij 1>PIN wijzigen druk je op Enter.

_ATS-Enter.png

11.

Kies hier je pincode en druk op Enter.

_ATS-Enter.png

12.

Herhaal de pincode en druk op Enter.

_ATS-Enter.png

De pincode is nu toegevoegd

Nu gaan we verder met het toevoegen van een gebied waar de code geldig is:

13.

Druk 1 keer op de X knop.

_ATS-X.png

14.

Bij 02>PIN-code druk je op het pijltje naar beneden totdat je bij de optie 06>Gebr groepen bent en druk op het pijltje naar rechts.

_ATS-Arrow Down.png

15.

Druk nog een keer op het pijltje naar rechts.

_ATS-Arrow Right.png

16.

Bij 1> Niet ingesteld druk je op het pijltje naar rechts.

_ATS-Arrow Right.png

17.

Bij 02> Hoofdgebruik> druk je op het pijltje naar beneden.

_ATS-Arrow Down.png

18.

Bij 03> Gebied 1 druk je op het pijltje naar rechts.

_ATS-Arrow Right.png

19.

Bij 1> Gebied 1 druk je op het kruisje.

_ATS-X.png

20.

Druk nu op het kruisje totdat je weer bij het begin scherm bent.

_ATS-X.png

Alles is nu ingesteld

Kom je er toch niet uit?
Geen probleem we schieten te hulp.

Staat jouw vraag er niet tussen of wil het toch niet lukken? Geen zorgen. Je krijgt van ons altijd de juiste hulp!

32E_373_3916235_3754296776_6.jpg
bottom of page